Εργαστήριο Μάθησης κινητικής συμπεριφοράς και προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότηταςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ergasthrio
Ειδικότητες
  • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Κινητική συμπεριφορά και προσαρμοσμένη φυσική δραστηριόητα

Το ινστιτούτο νευροψυχολογικής αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης και έρευνας για παιδιά και εφήβους έχει αναπτύξει προγράμματα και δεσμούς ερευνητικής συνεργασίας με το εργαστήριο μάθησης κινητικής συμπεριφοράς και προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριόηττας του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συνεργασίας είναι πρωτογενής και εφαρμοσμένη έρευνα στο γνωστικό πεδίο των νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Τα πορίσματα των ερευνών ανακοινώνονται και δημοσιεύονται σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συνέρδια και έντυπα αντίστοιχα.

Αποστολή Μηνύματος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, για προσωπικό ραντεβού ή οποιαδήποτε απορία.

    contact details

    Social Profiles

    Αρθρογραφία