Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση διαταραχών Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης διαμορφώνεται το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Μερικές από τις διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι οι: ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, διαταραχές επικοινωνίας, διαταραχές άρθρωσης – φωνολογίας, διαταραχές ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός), διαταραχές φωνής (π.χ. δυσφωνίες), διαταραχές ακοής, νοητική υστέρηση και σύνδρομα με συνοδά προβλήματα λόγου και ομιλίας.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;