Μαθησιακές Δυσκολίες

Με αφετηρία την εκπαιδευτική αξιολόγηση διαμορφώνεται πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού. Καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν αφορούν μόνο στο γνωστικό τομέα αλλά και στον κοινωνικό/ συναισθηματικό τομέα, κρίνεται αναγκαία και η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;