Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

H αξιολόγηση εστιάζει στο λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και διερευνά τυχόν δυσκολίες σε επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας, αισθητηριακό, νευρομυοσκελετικό, κινητικό και αντιληπτικό-γνωστικό.

Τί είναι η εργοθεραπευτική αξιολόγηση;

Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει κλινική παρατήρηση, δομημένες δοκιμασίες οπτικό-κινητικού συντονισμού, χορήγηση ερωτηματολογίων στους γονείς και τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων.

 

Ποιος επωφελείται από μία εργοθεραπευτική αξιολόγηση.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι κρίσιμα καθώς σε αυτά τα χρόνια το παιδί αναπτύσσεται γνωστικά, κοινωνικά και σωματικά. Ωστόσο, δεν κατακτούν όλα τα παιδιά επιτυχώς τα αναπτυξιακά στάδια. Ένα παιδί ενδέχεται να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του όπως να ντυθεί, να πάει τουαλέτα, να φάει, να ζωγραφίσει ή να γράψει. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνει από τις αισθήσεις του όπως μυρωδιές, ήχους κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ωφέλιμο να πραγματοποιείται μια εργοθεραπευτική αξιολόγηση.

 

Τομείς της εργοθεραπευτικής αξιολόγησης.

Με βάση την ηλικία του παιδιού συλλέγονται πληροφορίες σε σχέση με τις:

  • Αισθητηριακές του λειτουργίες: επίπεδο διέγερσης και αισθητηριακή επεξεργασία και προσαρμοστικότητα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του (οπτικά, ακουστικά, αιθουσαία, απτικά-ιδεοδεκτικά) .
  • Νευρομυοσκελετικές λειτουργίες: μυικός τόνος, δύναμη κ.α.
  • Κινητικές λειτουργίες: οπτικοκινητικός συντονισμός, πλευρίωση, αδρή και λεπτή κινητικότητα, οφθαλμοκίνηση.
  • Αντιληπτικές-γνωστικές λειτουργιες: προσανατολισμός, οπτική αντίληψη, διάρκεια εστίασης προσοχής κ.α.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;