Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Διερευνώνται οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού μέσα από την αξιολόγηση της γενικής νοητικής ικανότητας, της γλωσσικής ικανότητας, της οπτικοχωρικής ικανότητας και των εκτελεστικών λειτουργιών λαμβάνοντας υπόψη συναισθήματα και συμπεριφορές.

Τι είναι η Νευροψυχολογική αξιολόγηση;

Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών και των εφήβων. Με την νευροψυχολογική αξιολόγηση μας δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσουμε τα δυνατά σημεία καθώς και τις δυσκολίες της γνωστικής λειτουργίας του παιδιού και του εφήβου. Ο σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι μόνο η επιτυχής διάγνωση αλλά ίσως και πιο σημαντικό είναι ο εντοπισμός και η ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων που στόχο έχουν να διευκολύνουν τη ζωη του παιδιού και του εφήβου στο παρόν και στο μέλλον.

 

Ποιός επωφελείται από μία νευροψυχολογική αξιολόγηση;

Στην πραγματικότητα κάθε παιδί μπορεί να επωφεληθεί από μία νευροψυχολογική αξιολογηση. Ο κύριος στόχος είναι εκτός από την διάγνωση, να καθορίσουμε πως ένα παιδί μαθαίνει καλύτερα και που υπερέχει γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ένας νευροψυχολόγος είναι:

 • Έχει το παιδί μου Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα;
 • Ανήκει το παιδί μου στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος;
 • Έχει το παιδί μου μαθησιακές δυσκολίες;
 • Έχει το παιδί μου συναισθηματικές δυσκολίες (πχ. άγχος, καταθλιψη);
 • Πως μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μαθαίνει πιο αποδοτικά;

 

Τομείς της νευροψυχολογικής αξιολόγησης:

Σταθμισμένες δοκιμασίες εντοπίζουν τις ικανότητες που χρειάζονται ενίσχυση εξατομικευμένα στο παιδί και στον έφηβο. Επιλέον, σχεδόν πάντα μας δίνουν πληροφορίες για:

 • Τη γενική νοητική ικανότητα
 • Τη γλωσσική λειτουργία
 • Την οπτικοχωρική, οπτικο-κινητική και γραφοκινητική ικανότητα
 • Την προσοχή
 • Τη μνήμη
 • Την ταχύτητα επεξεργασίας
 • Τις εκτελεστικές λειτουργίες (σχεδιασμός, οργάνωση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων)
 • Ικανότητα μάθησης (ανάγνωση, γραφή μαθηματικά)

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;