Μαθησιακή Αξιολόγηση

Κάθε παιδί έχει έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης. Η μαθησιακή αξιολόγηση δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ικανότητα και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού.

Τί είναι η μαθησιακή αξιολόγηση

Χρησιμοποιώντας σταθμισμένα εργαλεία και εξειδικευμένες μεθόδους, λαμβάνονται πολύτιμες πληροφορίες για την ικανότητα και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού, ενώ εντοπίζονται και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στον τομέα της ανάγνωσης, της γραφής και της γραπτής έκφρασης

 

Ποιος επωφελείται από μία μαθησιακή αξιολόγηση

Οι πρώτες ενδείξεις μαθησιακής δυσκολίας παρουσιάζονται προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄δημοτικού. Μερικές από αυτές τις ενδείξεις περιλαμβάνουν δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, πρόσθεση ή αφαίρεση γραμμάτων σε λέξεις, παράλειψη ολόκληρης λέξης, δυσκολία συγκέντρωσης ή/και απομνημόνευσης πληροφοριών. Επιπρόσθετα, τα παιδιά ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα σε σχέση με τις στρατηγικές μελέτης, την παρακολούθηση της διδασκαλίας και να βιώνουν άγχος κατά την περίοδο των εξετάσεων. Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο στην παιδική ηλικία αλλά μπορούν να συνεχιστούν και στην εφηβική και ενήλικη ζωή.

 

Τομείς της μαθησιακής αξιολόγησης

Με βάση τοσο την ηλικία όσο και την τάξη του παιδιού πραγματοποιείται εκτίμηση του γλωσσικού και μαθηματικού γραμματισμού.

Εκτίμηση ανάγνωσης, παραγωγής γραπτού λόγου, ορθογραφίας, δημιουργικής γραφής.

Εκτίμηση βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων.

 

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται στο κατά πόσο το παιδί είναι έτοιμο να κάνει μια εύκολη και επιτυχή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού.

 

Τί είναι η αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας.

 

Ποιος επωφελείται από μία αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας.

Το παιδί πρέπει να έχει κατακτήσει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Εκτός από βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες (π.χ. να μπορεί να γράφει το όνομά του, να μετράει μέχρι το 10, να γνωρίζει τα χρώματα), το παιδί πρέπει να έχει αναπτύξει δεξιότητες που αφορούν στον κινητικό τομέα, στον αντιληπτικό τομέα, στο γλωσσικό τομέα, στο συναισθηματικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα. Ένα παιδί με δυσκολίες σχολικής ετοιμότητας μπορεί να μην έχει αντοχή στη ματαίωση, να δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, να είναι κοινωνικά ανώριμο, να έχει φτωχές αντιληπτικές και εκφραστικές γλωσσικές ικανότητες, να μην αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους.Όταν οι γονείς παρατηρούν ότι το παιδί αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία σε έναν από τους παραπάνω τομείς, καλό είναι να πραγματοποιείται μια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι σημαντική γιατί βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε με την είσοδο του στην Α’ Δημοτικού να είναι σε θέση να ακολουθεί το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου και να εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά του. Ένα παιδί με δυσκολίες σχολικής ετοιμότητας ενδέχεται να νιώσει αποστροφή για το σχολείο, άγχος και πίεση γιατί θα αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του και ότι δε μπορεί να τα καταφέρει.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;