Ενίσχυση Γνωστικών Ικανοτήτων

Η γνωστική αποκατάσταση αντλεί πληροφορίες από τη νευροψυχολογική αξιολόγηση και διάγνωση. Η ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων βοηθάει τα παιδιά καθώς και τις οικογένειές τους στην ακριβή κατανόηση των δυνατών σημείων τους και των αδυναμιών τους. Οι συνεδρίες της γνωστικής αποκατάστασης είναι δομημένες και οι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών καθώς και την αντιστάθμιση γνωστικών περιορισμών και συναισθηματικών δυσκολιών.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;