Εργοθεραπεία

Με βάση την αρχική αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολίων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί σε κάποιον/ους από τους παραπάνω τομείς. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι το παιδί να συμμετέχει ικανοποιητικά στις σχολικές και κοινωνικές καταστάσεις και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Κατά την παρέμβαση υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση η οποία προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στις ανάγκες του παιδιού. Μερικές από τις διαταραχές που χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι οι: αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠ-Υ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα κ.α.)

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;