Έρευνα

Το ΙΝΑΘΕΝS διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια στον διεθνή και ευρωπαικό χώρο. Συνεργάζεται σε ερευνητικό και συγγραφικό επίπεδο με πανεπιστημιακούς φορείς με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικού έργου στις αναπτυξιακές διαταραχές, σε συγκεκριμένα σύνδρομα (turner, klinefelter), στην ειδική γλωσσική διαταραχή κ.α. Αποσκοπεί στην από κοινού προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω διαρκούς ενημέρωσης και ερευνητικής συμβολής στην ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιολόγησης και ανανεωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στα σύγχρονα πρότυπα.

Δημοσιευμένες Εργασίες