Παρέμβαση

Με βάση την αρχική αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολίων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι το παιδί να συμμετέχει ικανοποιητικά στις σχολικές και κοινωνικές καταστάσεις και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υποστήριξη Γονέων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδικό Μαθησιακό
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ενίσχυση Γνωστικών Ικανοτήτων
 • Τηλεθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη

Τα παιδιά δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να ονομάσουν το συναίσθημά τους ή να εκφράσουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν μέσα στην οικογένεια, στο σχολικό ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Περισσότερα
Μαθησιακές Δυσκολίες

Με αφετηρία την εκπαιδευτική αξιολόγηση διαμορφώνεται πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού.

Περισσότερα
Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση διαταραχών Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας.

Περισσότερα
Εργοθεραπεία

Με βάση την αρχική αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολίων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί σε κάποιον/ους από τους παραπάνω τομείς.

Περισσότερα
Ενίσχυση Γνωστικών Ικανοτήτων

Η γνωστική αποκατάσταση αντλεί πληροφορίες από τη νευροψυχολογική αξιολόγηση και διάγνωση. Η ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων βοηθάει τα παιδιά καθώς και τις οικογένειές τους στην ακριβή κατανόηση των δυνατών σημείων τους και των αδυναμιών τους.

Περισσότερα