Αξιολόγηση

Τί περιλαμβάνει η Διαδικασία Αξιολόγησης

  • Λήψη Ιστορικού από Γονείς.
  • Η λήψη ιστορικού γίνεται από ψυχολόγο και αποσκοπεί στην καταγραφή πληροφοριών που βοηθούν στο να καθοριστούν οι ανάγκες του παιδιού-εφήβου.
  • Αξιολόγηση του παιδιού από τους ειδικούς με βάση την ηλικία και ανάλογα με το αίτημα και τη συλλογή πληροφοριών.
  • Σύσταση Διεπιστημονικής Ομάδας όπου συζητείται η κάθε περίπτωση και αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.
  • Συνάντηση με τους γονείς (ή και τον έφηβο) κατά την οποία μαζί με τον ειδικό συζητούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και προτείνονται οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις (εάν και εφόσον χρειάζεται).

Η έγκαιρη διάγνωση, αξιολόγηση και η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση αποτελούν ισχυρής προγνωστικής αξίας παράγοντες για την εξέλιξη του παιδιού.

Μαθησιακή Αξιολόγηση

Κάθε παιδί έχει έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης. Η μαθησιακή αξιολόγηση δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ικανότητα και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού.

Περισσότερα
Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει κλινική παρατήρηση, μια σειρά από δοκιμασίες και δραστηριότητες καθώς και τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων προκειμένου να αναλύσει λεπτομερώς τον λόγο του παιδιού.

Περισσότερα
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Διερευνώνται οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού μέσα από την αξιολόγηση της γενικής νοητικής ικανότητας, της γλωσσικής ικανότητας, της οπτικοχωρικής ικανότητας και των εκτελεστικών λειτουργιών λαμβάνοντας υπόψη συναισθήματα και συμπεριφορές.

Περισσότερα
Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

H αξιολόγηση εστιάζει στο λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και διερευνά τυχόν δυσκολίες σε επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας, αισθητηριακό, νευρομυοσκελετικό, κινητικό και αντιληπτικό-γνωστικό.

Περισσότερα