Αξιολογητικά Εργαλεία

Ανάλογα την περίπτωση και τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα αξιολογητικά εργαλεία, με σκοπό την εγκυρότερη διάγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

 • Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler για παιδιά (WISCIII): Αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 6 έως 16.
 • Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler για παιδιά (WISCV): Αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 6 έως 16.
 • Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (WPPSIIII): Αξιολογεί τις γνωστικές ικανοτήτες παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Mchat: (Modified Checklist for Autism in Toddlers): Ανιχνευτική δοκιμασία αναπτυξιακών διαταραχών.
 • Δοκιμασία ΠΑΙΣ: Aναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος.
 • ΑνΟμιλο 4: Τεστ Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας για παιδιά
 • Preschool Language Scale3 και 4 ( PLS-3, PLS-4) : Eργαλείο αξιολόγησης της προσληπτικής και εκφραστικής γλωσσικής ικανότητας παιδιών ηλικίας από 2 εβδομάδων έως 6.11 ετών.
 • Λογόμετρο: ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και των δεξιοτήτων γραμματισμού κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 – 7 ετών).
 • Μεταφων Τεστ
 • Eικόνες Δράσης: Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου: Σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης  λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8.BUS STORY:
 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3): τεστ οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικού  συντονισμού για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών.
 • Benton Visual Retention Test (BVRT)
 • Benter Visual Motor Gestalt test: κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση οπτικοκινητικής ικανότητας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 5 έως 10 ετών.
 • Τεστ Ανίχνευσης Αναγνωστικής Ικανότητας Ε.Ταφα: αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα παιδιών ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα.
 • ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης: Διαγνωστική Μέθοδος που εντοπίζει δυσκολίες μάθησης σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.
 • Δοκιμασία Ορθογραφίας
 • ΣΑΕΒΑ Σύστημα Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση σχολικής ηλικίας: Σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 – 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.
 • Ελληνική Κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ (ADHD)IV:  Εργαλείο έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα.
 • Ερωτηματολόγιο του Beck (BDI):
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Κλίμακα Yale-brown για παιδιά και εφήβους
 • Κλίμακα Leyton
 • Ερωτηματολόγια Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Δοκιμασίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού