Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ομάδα του Ι.Ν.Α.Θ.ENS προσεγγίζει τη δουλειά της μέσα από μία ευρεία και μακροπρόθεσμη προοπτική, διοχετεύοντας την εμπειρία της και το σεβασμό της σε κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Συλλέγουμε πληροφορίες, αναπτύσσουμε ειδικές γνώσεις και θέτουμε στόχους με άλλους επαγγελματίες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η ομαδική εργασία αποφέρει σχεδόν πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Εμπιστευτείτε την ομάδα μας γνωρίζοντας τη.

Εργαστήριο Μάθησης κινητικής συμπεριφοράς και προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


 Το ινστιτούτο νευροψυχολογικής αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης και έρευνας για παιδιά και εφήβους έχει αναπτύξει προγράμματα και δεσμούς ερευνητικής συνεργασίας με το εργαστήριο μάθησης κινητικής συμπεριφοράς και προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριόηττας του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συνεργασίας είναι πρωτογενής και εφαρμοσμένη έρευνα στο γνωστικό πεδίο των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Τα πορίσματα των ερευνών ανακοινώνονται και δημοσιεύονται σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συνέρδια και έντυπα αντίστοιχα.

Αποστολή μηνύματος

Συμπληρώνοντας την παρούσα, μας προμηθεύετε με προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία δεν θα μοιραστούμε με κανένα, θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την ανταπόκριση στο αίτημά σας, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στον σύνδεσμο ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο email info@inathens-institute.gr