Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ομάδα του Ι.Ν.Α.Θ.ENS προσεγγίζει τη δουλειά της μέσα από μία ευρεία και μακροπρόθεσμη προοπτική, διοχετεύοντας την εμπειρία της και το σεβασμό της σε κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Συλλέγουμε πληροφορίες, αναπτύσσουμε ειδικές γνώσεις και θέτουμε στόχους με άλλους επαγγελματίες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η ομαδική εργασία αποφέρει σχεδόν πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Εμπιστευτείτε την ομάδα μας γνωρίζοντας τη.

Αποφοίτησα από το τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (με κατεύθυνση
Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησα εκπαίδευση εξ αποστάσεως
στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στον αυτισμό και σε άλλες αναπτυξιακές
διαταραχές από το ABA Ισπανίας. Από το 2019 εί μαι πιστοποιημένη βοηθός Αναλυτή
Συμπεριφοράς (BCaBA).
Έχω εκτενή προϋπηρεσία στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς έχω υποστηρίξει
πληθυσμούς με κοινωνικές, συμπεριφορικές, επικοινωνιακές προκλήσεις και
νευροαναπτυξιακές διαταραχές ηλικίας από 3 μέχρι 19 ετών ενσωματώνοντας
τεκμηριωμένες πρακτικές (evidence-based practices) με πρωταρχικό στόχο την αύξηση
της ανεξαρτησίας και τη μείωση των εμποδίων μάθησης στη διαμόρφωση και τη
διατήρηση κοινωνικών & αμοιβαίων σχέσεων.
Κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό (Ισπανία και Αγγλία) εργάστηκα ως κύρια ΑΒΑ
εκπαιδεύτρια διαχείρισης Προκλητικών Συμπεριφορών σε προγράμματα στο σπίτι και σε
ΑΒΑ κλινική του Λονδίνου. Παράλληλα συνεργάστηκα ως επόπτρια με ειδικά σχολεία και
σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Λονδίνο, Έσεξ) και MKO (Focus Surrey και Focus West
London). Έχω εποπτεύσει επαγγελματίες σε σχολικό πλαίσιο με έμφαση στην ανάπτυξη
σχολικών θετικών συμπεριφορών του μαθητή . Επιπλέον, είμαι εκπαιδ ευμένη στη
συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη διεξαγωγή αξιολογήσεων λειτουργικής
συμπεριφοράς και τη σύνταξη εξατομικευμένων σχεδίων συμπεριφοράς.
Διαθέτω εμπειρία σε 1:1 θεραπεία, ομαδικά προγράμματα (κοινωνικών δεξιοτήτων),
προγράμματα Λεκτικής συμπεριφοράς (Verbal Behaviour), στην εκπαίδευση
επαγγελματιών και γονέων σε θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς βάσει των αρχών
της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) καθώς και στην εποπτεία και
εκπαίδευση επαγγελματιών.
Επίσης, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια και webinars που είχαν ως αντικείμενο την
Πρακτικη Λειτουργική Αξιολόγηση (Practical Functional Assessment), το Precision
Teaching & την Εκπαίδευση Δεξιοτήτων Συμπεριφοράς (Βehaviour Skills Training).
Ενημερώνομαι διαρκώς για τις εξελίξεις του κλάδου μου και εποπτεύομαι για τη
δουλειά μου.

Αποστολή μηνύματος

Συμπληρώνοντας την παρούσα, μας προμηθεύετε με προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία δεν θα μοιραστούμε με κανένα, θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την ανταπόκριση στο αίτημά σας, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στον σύνδεσμο ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο email info@inathens-institute.gr