Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ομάδα του Ι.Ν.Α.Θ.ENS προσεγγίζει τη δουλειά της μέσα από μία ευρεία και μακροπρόθεσμη προοπτική, διοχετεύοντας την εμπειρία της και το σεβασμό της σε κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Συλλέγουμε πληροφορίες, αναπτύσσουμε ειδικές γνώσεις και θέτουμε στόχους με άλλους επαγγελματίες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η ομαδική εργασία αποφέρει σχεδόν πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Εμπιστευτείτε την ομάδα μας γνωρίζοντας τη.

Κλαίρη Σιάρκου, MSc

Ψυχολόγος, Λογοπεδικός

Μαρία Γάνου PhD

Ψυχολόγος-Νευροψυχολόγος

Άννα Καραθανάση

Eργοθεραπεύτρια

Εργαστήριο Μάθησης κινητικής συμπεριφοράς και προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελένη Κοτζαμπασάκη

Λογοθεραπεύτρια

Ελισάβετ Τσουμπρή, Ba, BCaBA