ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, για παιδιά & εφήβους

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΟμαλή ανάπτυξη & ενδυνάμωση γνωστικού δυναμικού

To Ι.Ν.Α.Θ.ΕΝS είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Θεραπευτικής Παρέμβασης και Έρευνας για παιδιά και εφήβους. Η πολυετής ενασχόλησή μας στον τομέα των Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε έναν χώρο για το παιδί, τον έφηβο και τις οικογένειές τους με αποδοχή στη διαφορετικότητα.

Η διεπιστημονική ομάδα του Ι.Ν.Α.Θ.ΕΝS αποτελείται από Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικό Παιδαγωγό, Αναλύτρια Συμπεριφοράς, Ψυχολόγο, Νευροψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο. Υπάρχει σταθερή συνεργασία στα πλαίσια συμβουλευτικής της θεραπευτικής ομάδας από Νευρολόγο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΣΕΒΑΣΜΟΣσε κάθε θεραπευτική προσέγγιση

Η ομάδα του Ι.Ν.Α.Θ.ENS προσεγγίζει τη δουλειά της μέσα από μία ευρεία και μακροπρόθεσμη προοπτική, διοχετεύοντας την εμπειρία της και το σεβασμό της σε κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Με οδηγό αυτή τη λογική, το Ινστιτούτο παρέχει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για σωστή διάγνωση και παρέμβαση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Διεπιστημονική Ομάδα αξιολογεί το παιδί με βάση την ηλικία, το αίτημα και τη συλλογή πληροφοριών και συζητείται η κάθε περίπτωση, αποφασίζοντας την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Ακολουθεί συνάντηση με τους γονείς παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και προτείνοντας  κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

 • Αξιολόγηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση
 • Σχολική Ετοιμότητα
 • Μαθησιακή Αξιολόγηση
 • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
 • Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Με βάση την αρχική αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολίων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι το παιδί να συμμετέχει ικανοποιητικά στις σχολικές και κοινωνικές καταστάσεις και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υποστήριξη Γονέων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδικό Μαθησιακό
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ενίσχυση Γνωστικών Ικανοτήτων
 • Τηλεθεραπεία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάλογα την περίπτωση και τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα αξιολογητικά εργαλεία, με σκοπό την εγκυρότερη διάγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

 • Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler για παιδιά (WISC-III)
 • Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler για παιδιά (WISC-V)
 • Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (WPPSI-III)
 • Ερωτηματολόγια Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Κλίμακα Leyton
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Κλίμακα Yale-Brown για παιδιά και εφήβους
 • Ερωτηματολόγιο του Beck (BDI)
 • PLS-3
 • ΑνΟμιλο 4
 • Δοκιμασίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Δοκιμασία ΠΑΙΣ
 • Mchat
 • Κλίμακα ADHD-IV
 • ΣΑΕΒΑ Σύστημα Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση σχολικής ηλικίας
 • Αθηνά Τεστ
 • Μεταφων Τέστ
 • Benter Visual Motor Gestalt test

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠεριγράψτε μας συνοπτικά τι αντιμετωπίζετε & λάβετε δωρεάν μια πρώτη συμβουλή.