Έρευνα

Το ΙΝΑΘΕΝS διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια στον διεθνή και ευρωπαικό χώρο. Συνεργάζεται σε ερευνητικό και συγγραφικό επίπεδο με πανεπιστημιακούς φορείς με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικού έργου στις αναπτυξιακές διαταραχές, σε συγκεκριμένα σύνδρομα (turner, klinefelter), στην ειδική γλωσσική διαταραχή κ.α. Αποσκοπεί στην από κοινού προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω διαρκούς ενημέρωσης και ερευνητικής συμβολής στην ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιολόγησης και ανανεωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στα σύγχρονα πρότυπα.

 

Δημοσιευμένες Εργασίες

Klinefelter Syndrome (KS) is a genetic disorder in males characterized by the presence of an extra X chromosome

Προκαταρκτική μελέτη Γάνου Μ., Υψηλάντη Α. & Γρούιος Γ. Τόμος 7, 2009, 245-256

Turner syndrome (TS) is a genetic disorder in females characterized by the complete or partial absence of one X chromosome.

Digit ratio (2D:4D) in individuals with intellectual disability: Investigating the role of testosterone in the establishment of cerebral lateralisation