Δράσεις

Τα μέλη του ΙΝΑΘΕΝS συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εισηγήσεις που αφορούν βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες και αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερ).

Συνέδρια/Ημερίδες

 • Αφηγηματική Ικανότητα, Λεκτική Βραχύχρονη ,Μνήμη και Γλωσσικές Ικανότητες σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018.
 • Assessment of the narrative ability of school-aged children with ASD, 10th CPLOL Congress, Portugal, 10-12 May 2018.
 • Αξιολόγηση αφηγηματικών και γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Βόλος, 19-22 Οκτωβρίου 2017.
 • Αξιολόγηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών σχολικής ηλικίας: Διερεύνηση της εγκυρότητας της δοκιμασίας ‘Πού είσαι βατραχάκι’ στην Ελληνική,. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών, Αθήνα, 20-22 Μαίου, 2016.
 • Πού είσαι βατραχάκι; Αξιολόγηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών σχολικής ηλικίας,. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα,19-22 Νοεμβρίου, 2015.
 • Η μεταγλωσσική ικανότητα των παιδιών με ειδική αναπτυξιακή-διαταραχή του λόγου,  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών, Αθήνα, 27-29 Απριλίου, 2012.
 • Specific language impairment and metalinguistic awareness., 7th CPLOL Congress, Ljublijana, May 2009
 • A cross-cultural validation of the trait emotional intelligence questionnaire,. 9th European Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, 3-6 May, 2007.
 • Second-to-Fourth Digit Ratio in Individuals with Mental Retardation., 9th European Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, 3-6 May, 2007.
 • Διερεύνηση της προτίμησης χεριού-ματιού σε άτομα με νοητική υστέρηση,. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή “H Ειδική Αγωγή στην κοινωνία της γνώσης”, Αθήνα, 26-29 Απριλίου, 2007.
 • Διερεύνηση της εγκεφαλικής λειτουργικής ασυμμετρίας με μέτρηση επίδοσης χεριών, σε τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα και άτομα με νοητική υστέρηση,. 11οΠανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας«Η Ψυχολογία ατενίζοντας το μέλλον της: Επαναπροσδιορισμοί, Ανακατατάξεις και Συνθέσεις», Ρέθυμνο, 18-22 Απριλίου, 2007.
 • Μνήμη στο σύνδρομο Turner: μια μελέτη περίπτωσης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ,"Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα", Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου, 2005.